SRK/TZ/KWK C-2265-58/17- Wykonanie dokumentacji tech. – kosztorys.

„Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowych”, dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w roku 2017.

Część 1 – Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczących naprawy żelbetowej konstrukcji wsporczej pod urządzenia maszyny wyciągowej szybu Budryk oraz konstrukcji ścian budynku wieży wyciągowej z zabezpieczeniem przejść w szybie Budryk,

Część 2 – Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczących remontu dachu w budynku Dyrekcji na terenie KWK „Centrum”,

Część 3 – Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczących częściowej naprawy obmurza szybów Witczak, Rejtan i Staszic,

Część 4 – Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczących remontu budynków rozdzielń 6kV: rozdzielnia główna, rozdzielnia R2 i rozdzielnia R5,

Część 5 – Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dotyczących remontu podpór w stacji elektroenergetycznej 110/6kV.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 20.10.2017
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian