SRK/TZ/KWK J-M-2265-15/17- „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3×35+16+3×2,5 lub równoważnego..”

„Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3×35+16+3×2,5 lub równoważnego

dla SRK S.A. Bytom Oddział w Jastrzębiu- Zdroju KWK „Jas-Mos”

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 DNI

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 17.10.2017
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian