SRK/TZ/KWK J-M-2265-16/17 „Dostawa przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń gazów w wyrobiskach dołowych” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos”

„Dostawa przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń gazów w wyrobiskach
dołowych” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” w tym:
Część I – Dostawa metanomierzy
Część II – Dostawa mierników CO
Część III – Dostawa mierników O2

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Dostawy
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 08.11.2017
    • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian