SRK/TZ/KWK K-2265-05/17 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”.

 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

 

1.1. Opracowane dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych wraz
z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi  dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.     w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu dla następujących obiektów budowlanych:

 • Zbiornik odczynników 12.1 – ob.23 oraz rurociąg tłoczne 12.804
 • Zbiornik przy suszarni 12.2. – ob. 23.1
 • Zbiornik wód zrzutowych z pompownią 16 – ob.24
 • Budynek administracyjny – pomost autobusowy – 72
 • Budynek stołówki „Krokiet” – ob. 77
 • Oświetlenie placu autobusowego – ob. 102
 • Rurociągi tłoczne zewnętrzne 12.809 – ob. 122
 • Rurociągi tłoczne zewnętrzne 12.809 – ob. 123

Plan Ruchu Zakładu Górniczego KWK „ Krupiński” oraz niezbędne materiały istotne do wykonania przedmiotu zamówienia są do wglądu w KWK „Krupiński” z siedzibą  w Suszcu przy ul. Piaskowej 35  w Dziale Mierniczo – Geologicznym u inspektora nadzoru budowlanego.

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 07.09.2017
  • Godzina składania ofert 10:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian