SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów …

Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów komunalnych ( kod 20 03 01) pochodzących z SRK S.A. Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”  wraz z dzierżawą pojemników KP-7 na rok 2018.

  • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
  • Rodzaj postępowania Usługi
  • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
  • Termin składania ofert 15.12.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Uwagi 1. Wysokość wadium 3 000,00 zł ( słownie : trzy tysiące złotych 00/100)
   2. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian