SRK/TZ/KWK M-2265-09/16- „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” na 2016 r.”

„Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.”

Część I: „Chromatograf Agilent 7890A”

Część II: „Młynek planetarny Lab-04-04 i 2 dwubębnowe młynki do liczby Rogi”

Część III: „4 piece muflowe”

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 11.03.2016
    • Godzina składania ofert 8:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian