SRK/TZ/KWK M-2265-74/15 – Wycena oznaczonej części zakładu górniczego w Zabrzu – Makoszowach

Wycena oznaczonej części zakładu górniczego w Zabrzu – Makoszowach, jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzą składniki materialne i niematerialne wykorzystywane do wydobycia,
produkcji i zbywania węgla.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 27.01.2016
    • Godzina składania ofert 8:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian