SRK/TZ/KWKM-2265-67/15 – Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dostosowania obiektu mostowego

Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla dostosowania obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 do przeprowadzenia wód cieku, którego dno zostanie obniżone (etap I) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (etap II).

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 18.11.2015
    • Godzina składania ofert 08:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian