SRK/TZ/KWKM-2265/57/15/16 – Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych torów transmisyjnych

Wykonanie charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych torów transmisyjnych sieci sejsmologicznej typu ARAMIS i sejsmoakustycznej typu ARES wraz z zapewnieniem niezbędnych przeglądów dla KWK „Makoszowy” w roku 2016.

    • Typ postępowaniaRegulamin SRK do 30 tyś euro
    • Rodzaj postępowania Usługi
    • Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
    • Termin składania ofert 06.11.2015
    • Godzina składania ofert 12:00

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian