Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-JM-0039/19 – Badania i pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy w SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w 2019 r. Usługi Zapytania ofertowe 18.07.2019 Szczegóły
RO-JM-0038/19 – Zakup przenośnych akcesoriów (mierników) do wykonywania dwuzakresowych pomiarów ciśnienia wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 18.07.2019 Szczegóły
RO-JM-0037/19 – Zakup sprzętu do pobierania prób powietrza wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 18.07.2019 Szczegóły
RO-JM-0036/19 – Wykonanie badań wraz z opinią rzeczoznawcy, w zakresie przewietrzania wentylacją lutniową rząpia szybu Jas IV i chodnika wodnego poz. -240, z wykorzystaniem różnicy potencjałów na tamach wentylacyjnych (bez wentylatorów lutniowych) dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos”. Usługi Zapytania ofertowe 25.07.2019 Szczegóły
RO-JM-0035/19 – Zakup węży gumowych dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu-Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 19.07.2019 Szczegóły
ROP-P-0056/19 Dostawa materiałów do urządzeń elektrycznych Dostawy Przetarg nieograniczony 23.07.2019 Szczegóły
R-BD -0010/19 -1 – „ Naprawa dachu rozdzielni głównej 6 kV dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.07.2019 Szczegóły
RO-P-0055/19 Dostawa łożysk tocznych Dostawy Przetarg nieograniczony 22.07.2019 Szczegóły
R-MY-0001/19-1 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego oraz projektu budowlanego remontu wieży szybu „Łokietek” wraz z kosztorysem oraz przedmiarem robót dla SRK S.A Oddział KWK „Mysłowice” w Mysłowicach Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2019 Szczegóły
R-C-0021/19 „Świadczenie usług serwisowych i remontowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 22.07.2019 Szczegóły