Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-C-0033/19 „Serwis monitoringu stanu technicznego wentylatorów typu WPK 3,3 w stacji wentylatorów przy szybie Staszic” na 2020 r. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 22.08.2019 Szczegóły
R-CZOK-0042/19 Dostawa urządzeń elektromechanicznych, materiałów elektrycznych instalacyjnych, przekaźników, opraw do lamp i sprzętu dielektrycznego dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 26.08.2019 Szczegóły
R-C-0036/19 Dostawa narzędzi ręcznych, urządzeń małej mechanizacji ,części eksploatacyjnych do urządzeń małej mechanizacji urządzeń pomiarowych oraz sprzętu pomocniczego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Dostawy Przetarg nieograniczony 26.08.2019 Szczegóły
R-S-0017/19 Prowadzenie obserwacji sejsmologicznej wraz z interpretacją wstrząsów sejsmicznych w obszarze górniczym SRK S.A. KWK „Śląsk” w latach 2019 – 2021. Usługi Przetarg nieograniczony 26.08.2019 Szczegóły
„Dostawa olejów i smarów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Śląsk”. Dostawy Zapytania ofertowe 21.08.2019 Szczegóły
R-JM-0010/19 Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych oraz napraw urządzeń transportu bliskiego – szyb Jas II eksploatowanych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 27.08.2019 Szczegóły
R-KCL-0024/19 Wykonanie projektu rozbiórki Budynku Związków Zawodowych byłej KWK „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji Usługi Przetarg nieograniczony 26.08.2019 Szczegóły
Przygotowania do badań odbiorowych UDT i udziału w w/w badaniach urządzeń dźwignicowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej Usługi Zapytania ofertowe 21.08.2019 Szczegóły
R-KCL-0022/19„Rozbiórka trzech budynków byłej KWK ,,Kazimierz Juliusz” w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.08.2019 Szczegóły
R-C-0034/19 Dostawa materiałów i części zamiennych do eksploatowanych maszyn i urządzeń szybowych oraz energomechanicznych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” W tym: Część I – dostawa blach i kątowników, Część II – dostawa zaworów i manometrów, Część III – dostawa armatury C.O. oraz sanitarnej, Cześć IV – dostawa kompletnych szelek bezpieczeństwa w formie zestawów, Część V – dostawa farb, lakierów, nafty, benzyny ekstrakcyjnej, węglanu sodu, czyściwa oraz środka zapobiegającego wyrastaniu trawy, Część VI – dostawa środków smarnych, Część VII – dostawa osprzętu informatycznego, Część VIII – dostawa łożysk, Część IX – dostawa liny stalowej Ø 8, Część X – dostawa śrub i nakrętek, Część XI – dostawa uszczelek. Dostawy Przetarg nieograniczony 22.08.2019 Szczegóły