Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
R-W II-0011/19 Wykonanie badania nastaw zabezpieczeń w polach rozdzielń 6kV będących w eksploatacji SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II”. Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2019 Szczegóły
R-KCL-0018/19-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyburzenia obiektów położonych na terenie byłej KWK Gliwice w Gliwicach przy ul. Ciesielskiej, działka nr 263 obręb Ostropa Północ” Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-TM/ZO – 2265-26/19 ,,Serwis urządzeń przyszybowych’’ Usługi Zapytania ofertowe 25.07.2019 Szczegóły
R-MW-0010/19-1-1 – „Dostawa ręcznych anemometrów” Dostawy Przetarg nieograniczony 26.07.2019 Szczegóły
Wydruk i dostawa książek kontroli i książek raportowych dla Ruchu Zakładu Górniczego, dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk”. Dostawy Zapytania ofertowe 23.07.2019 Szczegóły
R-P-0005/19 Odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż komunalne pochodzących z terenu SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2019r. Usługi Przetarg nieograniczony 26.07.2019 Szczegóły
R-MW-0011/19 Wykonanie projektów technicznych likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim – Projekty budowlano – wykonawcze dla SRK S.A. Oddział Mysłowice Wesoła I. Usługi Przetarg nieograniczony 25.07.2019 Szczegóły
R- S–0015/19 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP na terenie SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” Usługi Przetarg nieograniczony 25.07.2019 Szczegóły
„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych” dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice-Wesoła I” RO-MW-0022/19 Usługi Zapytania ofertowe 19.07.2019 Szczegóły
RO-JM-0040/19 – Dostawa artykułów biurowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Dostawy Zapytania ofertowe 19.07.2019 Szczegóły