Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-P-0070-19 Dostawa kabli i osprzętu teletechnicznego dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „POKÓJ I“ w Rudzie Śląskiej Dostawy Zapytania ofertowe 18.09.2019 Szczegóły
KWKBD/865/2019 Dostawa separatorów dwustanowych dla SRK S.A. KWK BOŻE DARY w Katowicach Dostawy Zapytania ofertowe 13.09.2019 Szczegóły
KWKBD/864/2019 Dostawa baterii akumulatorów dla SRK S.A. Oddział KWK BOŻE DARY w Katowicach Dostawy Zapytania ofertowe 13.09.2019 Szczegóły
R-P -0007/19-1 – Dostawa materiałów do utrzymania wyrobisk górniczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej… Dostawy Przetarg nieograniczony 09.09.2019 Szczegóły
R-C-0037/19 Naprawa żelbetowej konstrukcji wsporczej pod urządzeniem maszyny wyciągowej szybu „Budryk“ oraz konstrukcji ścian budynku wieży wyciągowej z zabezpieczeniem przejść w szybie „Budryk” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.09.2019 Szczegóły
RO-KCL-0028/19 – Wykonanie opinii geologiczno-górniczej dla: 1. nieruchomości położonej w Stanowicach przy ul. Kościelnej 88, 2. nieruchomości położonej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kołłątaja 19 Usługi Zapytania ofertowe 10.09.2019 Szczegóły
„Wykonanie analizy prawidłowości doboru nastaw zabezpieczeń elektroenergetycznych (zwarciowych, przeciążeniowych, ziemnozwarciowych) w kopalnianej sieci średniego napięcia, dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła I” RO-MW-0031/19 Usługi Zapytania ofertowe 06.09.2019 Szczegóły
R-M-0032/19 Wykonanie dokumentacji technicznej wymiany pomostów w szybie Północny dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Usługi Przetarg nieograniczony 06.09.2019 Szczegóły
R-M-0027/19 Badania i analiza zagrożenia pożarowego – wykonanie analiz powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2020 r. Usługi Przetarg nieograniczony 05.09.2019 Szczegóły
RO-KCL-0027/19 – Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej (5532) do budynku przy ul. Nad Białką 2a w Czechowicach-Dziedzicach na działce 4130/38 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 04.09.2019 Szczegóły