Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
ZP-CZOK-0004/19-1: „Budowa stacji transformatorowo – rozdzielczej STR 6/0,5/0,4/0,23 kV zasilającej urządzenia pompowni głębinowej „Katowice” wraz z zapleczem sanitarno – magazynowym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi – etap I i II”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.06.2019 Szczegóły
ZP-JM-0007/19 – Dostawa siarczanu sodu (Na2SO4) w postaci płynnej wraz z instalacją do dozowania płynnego siarczanu sodu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” Dostawy Przetarg nieograniczony 31.05.2019 Szczegóły
ZP-BZ-0005/19/1 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.05.2019 Szczegóły
ZP-K-0005/19 „Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A. w Bytomiu, Oddział w Suszcu KWK „Krupiński””. Usługi Przetarg nieograniczony 31.05.2019 Szczegóły
ZP-RY-0002/19 – „Likwidacja szybu Leon III” dla SRK S.A. Oddział w Rydułtowach KWK „Rydułtowy I”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 23.05.2019 Szczegóły
ZP-BD-0002/19-1 „Dostawa armatury wodnej dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.05.2019 Szczegóły
BZ/09A/18/19 Wycena składników majątku SRK S.A. … Część I: powiaty:….Część II: woj.małopolskie Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2019 Szczegóły
ZP-C-0004/19: Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu-Miechowicach Usługi Przetarg nieograniczony 16.05.2019 Szczegóły
ZP-BZ-0005/19 Dostawa wody mineralnej dla SRK S.A. i jej Oddziałów na 2019r. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.05.2019 Szczegóły
ZP-BD-0003/19 „Remont przetwornicy prądu stałego maszyny wyciągowej szybu II” dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 06.05.2019 Szczegóły