Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/06/18 – „Likwidacja szybu IV z przynależną infrastrukturą w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.05.2018 Szczegóły
KWK K/05/18 Wykonanie 56 sztuk otworów badawczych….. Usługi Przetarg nieograniczony 27.04.2018 Szczegóły
KWK K-J/01A/18 „Świadczenie usług utrzymania … Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2018 Szczegóły
KWK C/06/18 „Remont pomp odwadniających dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Przetarg nieograniczony 23.04.2018 Szczegóły
AZM/03A/18/19 – „Świadczenie usług kominiarskich” dla Oddziału w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych” w tym” Część I: i/lub Część II Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2018 Szczegóły
KWK A/02/18- „Likwidacja szybu „Chrobry I”” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.04.2018 Szczegóły
KWK C/03B/18 Roboty górnicze …. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.04.2018 Szczegóły
CZOK/01A/18 – Przeglądy gwarancyjne, techniczne i naprawy samochodów służbowych dla Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 24.04.2018 Szczegóły
KWK M/05/18 „Wykonanie badań, odbiorów, pomiarów, obliczeń i regulacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r.” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2018 Szczegóły
KWK J-M/09/18 Wzmocnienie obudowy… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.04.2018 Szczegóły