Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK K/07/18 „Likwidacja obiektów powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu – budynek administracyjny – pomost autobusowy ob. 72″ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.06.2018 Szczegóły
KWK K/06/18 – Dostawa środków ochrony indywidualnej……… Dostawy Przetarg nieograniczony 06.06.2018 Szczegóły
KWK M/04/18 Dokumentacja geologiczna:………….. Usługi Przetarg nieograniczony 05.06.2018 Szczegóły
CZOK/18/18 „Szycie kompletnych mundurów górniczych dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu” Usługi Przetarg nieograniczony 04.06.2018 Szczegóły
KWK K/11/18 Świadczenie usług dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Usługi Przetarg nieograniczony 30.05.2018 Szczegóły
CZOK/17/18/19 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Oddziału w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń na 2019r. Część I – Dostawa środków ochrony indywidualnej. Część II – Dostawa odzieży i obuwia roboczego. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.05.2018 Szczegóły
KWK/03/18 – Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym położonym w Bytomiu przy ul. Miechowickiej 13, poprzez wykonanie pionowej rektyfikacji budynku wraz z remontem i robotami przygotowawczymi, towarzyszącymi. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.06.2018 Szczegóły
KWK S/02/18 – Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych na powierzchni zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk”. Usługi Przetarg nieograniczony 29.05.2018 Szczegóły
KWK M/06/18 – Likwidacja wybranych obiektów infrastruktury na powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.05.2018 Szczegóły
KWK/02/18 – „Projekt techniczny rozbiórki wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104 wraz z wykonaniem rozbiórki: Zadanie nr 1: Projekt techniczny rozbiórki wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104. Zadanie nr 2: Rozbiórka wiaduktu kolejowego na szlaku kolejowym zlikwidowanego toru nr 104 w Zabrzu Biskupicach”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.05.2018 Szczegóły