Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/17C/18/19 „Budowa rurociągu ….” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.01.2019 Szczegóły
AZM/14/18/19 Remont dachu, przemurowanie kominów……. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 01.02.2019 Szczegóły
KWK C/16B/18/19 – „Roboty górnicze dla Oddziału KWK Centrum w 2019 roku – Likwidacja pochylni wentylacyjnej, przebudowa chodnika spływowego północnego, wydłużenie (drążenie) chodnika spływowego północnego, przebudowa kanałów K3płn, K4płn, wykonanie (drążenie) kanałów wodnych K1płn, K2płn, K5płn” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.01.2019 Szczegóły
ZP-RY-0001/19 – „Likwidacja górniczego wyciągu szybowego wraz z częściową likwidacją wyposażenia szybu Leon III” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Rydułtowy I“ Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.01.2019 Szczegóły
KWK S/11/18/19 „Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów oraz pogotowia awaryjnego dla maszyn wyciągowych w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej” Usługi Przetarg nieograniczony 23.01.2019 Szczegóły
KWK C/30/18/19 – „Remont pomp odwadniających” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 30.01.2019 Szczegóły
KWK K/26/18/19 – „2. Rozbiórka 3 obiektów budowlanych ZPMW zlokalizowanych na terenie SRK S.A. KWK „Krupiński” Oddział w Suszcu wraz z likwidacją przyłączy, instalacji, urządzeń technicznych oraz pozostałego wyposażenia” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.01.2019 Szczegóły
ZP-C-0001/19 Roboty budowlane związane z przebudową chodnika podosadnikowego … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.01.2019 Szczegóły
KWK C/28/18/19: „Uprzątnięcie, wywóz i utylizacja odpadów pochodzenia komunalnego znajdujących się na terenie pn. zdegradowane tereny leśne pole F-1 w Bytomiu – Miechowicach”. Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2019 Szczegóły
KWK S/13/18/19 – „Wykonanie tam izolacyjnych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej w SRK S.A. Oddziału KWK „Śląsk” Część I – Wykonanie 9 tam izolacyjnych o konstrukcji przeciwwybuchowej ze środków mineralnych szybkowiążących Część II – Wykonanie 21 tam izolacyjnych z kostki betonowej” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.01.2019 Szczegóły