Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/07/16 – „Dostawa agregatów pompowych i pomp szlamowych zatapialnych dla potrzeb SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 13.05.2016 Szczegóły
CZOK/10/16 – Dostawa ciągnika akumulatorowego … Dostawy Przetarg nieograniczony 12.05.2016 Szczegóły
AZM/05/16 – Roboty dekarsko – blacharskie, remont instalacji … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.05.2016 Szczegóły
CZOK/09/16/17 Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne… Dostawy Przetarg nieograniczony 30.05.2016 Szczegóły
KWK M/30/16 Dostawa aparatury elektrycznej i elektronicznej….. Dostawy Przetarg nieograniczony 09.05.2016 Szczegóły
CZOK/16/16/17″Świadczenie usług w zakresie prania odzieży roboczej i ocieplanej dla pracowników Oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na 2017 rok Usługi Przetarg nieograniczony 12.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-07/16 – Projekt techniczny zmiany przebiegu trasy kabli … Usługi Przetarg nieograniczony 28.04.2016 Szczegóły
CZOK/33/16 Część I: Dostawa kabli i przewodów energetycznych, elektrycznych i sygnalizacyjnych. Część II: Dostawa kabli i przewodów teletechnicznych. Część III: „Dostawa kabli” w ramach zadania „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” Dostawy Przetarg nieograniczony 25.05.2016 Szczegóły
CZOK/30/16 Remont rząpia pompowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.05.2016 Szczegóły
KWK M/34/16- „Dostawa gazów jedno- i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów: Część I- Dostawa gazów technicznych.Część II- Dostawa gazów laboratoryjnych. Część III- Dostawa gazów wzorcowych do chromatografii” Dostawy Przetarg nieograniczony 10.05.2016 Szczegóły