Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/25/16 – Roboty górnicze w Centralnym Zakładzie Odwadniania Kopalń w Czeladzi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.05.2016 Szczegóły
CZOK/31/16 Dostawa łączników do agregatów głębinowychdla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 09.05.2016 Szczegóły
KWK/06/16 – Projekty zabezpieczenia budynków wraz z wykonaniem robót zabezpieczających Wschodniego oraz halą szybową wraz z ekspertyzą techniczną i wykonaniem zabezpieczenia Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 05.05.2016 Szczegóły
KWK K-J/03/16 – Wykonanie dwóch korków… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.05.2016 Szczegóły
AZM/04/16 – Część I „Roboty dekarsko blacharskie, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Grunwaldzkiej 5 … Część II „Roboty dekarsko blacharskie, w budynku mieszkalnym usytuowanym w Rudzie Śląskiej przy ul. Grunwaldzkiej 7 … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.05.2016 Szczegóły
CZOK/24/16 – Dostawa materiałów do wzmocnienia wyrobisk górniczych Dostawy Przetarg nieograniczony 27.04.2016 Szczegóły
CZOK/12/16 „Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 29.04.2016 Szczegóły
CZOK/26/16 Roboty budowlane w Oddziale CZOK Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 29.04.2016 Szczegóły
KWK BD/10/16- „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK Boże Dary w roku 2016.” Część I i/lub Część II i/lub Część III Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2016 Szczegóły
CZOK/29/16 „Roboty szybowe w Oddziale CZOK” Część I i/lub Część II i/lub Część III i/lub Część IV i/lub Część V i/lub Część VI i/lub Część VII Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 28.04.2016 Szczegóły