Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/07/15/16 – „Świadczenie usług medycyny pracy oraz „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu” dla SRK S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2015 Szczegóły
CZOK/62/15/16 – „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.03.2016 Szczegóły
KWK B/11/15/16 – Dostawa wkładów filtra i separatora oleju Dostawy Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
KWK M/50/15/16 – Dostawa strzemion kabłąkowych Dostawy Przetarg nieograniczony 30.12.2015 Szczegóły
BZ/06/15/16 – Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych Dostawy Przetarg nieograniczony 28.12.2015 Szczegóły
KWK C/11/15 – Uruchomienie systemu bezpieczeństwa i dyspozytorskiego wraz z systemem łączności ogólnozakładowej Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły
KWK M/48/15/16 – Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2015 Szczegóły
CZOK/58/15/16 – Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1,2 i 3) Dostawy Przetarg nieograniczony 28.12.2015 Szczegóły
CZOK/69/15/16 – Dostawa kuponów żywieniowych Dostawy Przetarg nieograniczony 30.12.2015 Szczegóły
KWK M/43/15/16 – Dostawa klejów poliuretanowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych Dostawy Przetarg nieograniczony 13.01.2016 Szczegóły