Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/19/16 Część I – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń….Część II – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń…Część III – „Zabezpieczenie ruchu urządzeń …. Usługi Przetarg nieograniczony 20.05.2016 Szczegóły
KWK M/27/16/17 – Wykonanie usług serwisowych maszyny wyciągowej K-5000/DC-10 m/s” Usługi Przetarg nieograniczony 25.04.2016 Szczegóły
KWK/08/16 – „Odtworzenie drogi p.poż. dla zabezpieczenia dojazdu na wierzchowinę hałdy „Lech” byłej KWK „Nowa Ruda” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 27.04.2016 Szczegóły
AZM/03/16 – Dostawa samochodów osobowych Dostawy Przetarg nieograniczony 29.04.2016 Szczegóły
KWK K-J/04/16 – Likwidacja szybów… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.05.2016 Szczegóły
CZOK/21/16/17 – Dostawa środków ochrony indywidualnej… Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
KWK M 25 16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń chłodniczych eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 22.04.2016 Szczegóły
CZOK/14/16 – Dostawa armatury do utrzymania pompowni dla SRK S.A Oddz.CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 28.04.2016 Szczegóły
KWK BD/04/16 – Opracowanie projektów technicznych Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2016 Szczegóły
CZOK/27/16 Wykonanie napraw i remontów silników Usługi Przetarg nieograniczony 22.04.2016 Szczegóły