Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK C/06/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej… Dostawy Przetarg nieograniczony 21.04.2016 Szczegóły
KWK M/39/16 – Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej… Dostawy Przetarg nieograniczony 18.04.2016 Szczegóły
KWK BD/09/16 Czyszczenie chodnika wodnego na poz. 416 m. Usługi Przetarg nieograniczony 26.04.2016 Szczegóły
KWK/05/16 – Część I: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki I” na działce 479/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Część II: „Likwidacja byłej upadowej „Pniaki II” na działce 478/3 obręb Jugów wraz z likwidacją powstałych deformacji nieciągłych w obrębie prowadzonych robót” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.04.2016 Szczegóły
KWK B/04/16 – „Wykonywanie analiz powietrza kopalnianego i analiz zawartości części niepalnych stałych w pyle kopalnianym na rzecz SRK S.A. Oddział w Brzeszczach KWK Brzeszcze Wschód w roku 2016.” Usługi Przetarg nieograniczony 20.04.2016 Szczegóły
CZOK/08/16 – Część I: „Dostawa rur oraz złączek rurowych” Część II: „Dostawa rur stalowych na pompownie Oddziału” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 26.04.2016 Szczegóły
KWK M/37/16/AE – Magazynowanie odpadów wydobywczych Usługi Przetarg nieograniczony 18.04.2016 Szczegóły
KWK M/15/16 Likwidacja kompleksu zmechanizowanego ze ściany i61 w pokładzie 405/2” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 22.04.2016 Szczegóły
CZOK/11/16 Wykonanie badania i ocena stanu technicznego Usługi Przetarg nieograniczony 19.04.2016 Szczegóły
KWK M/24/16 – „Dostawa środków smarnych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 246-11)” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.04.2016 Szczegóły