Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWKKJ/10/15 – Wykonanie trzech korków podsadzkowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 25.11.2015 Szczegóły
KWKC/05/15/16 – Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych Usługi Przetarg nieograniczony 18.11.2015 Szczegóły
KWKM/33/15/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego Usługi Przetarg nieograniczony 18.11.2015 Szczegóły
AZM/06/15 – Część I: Wykonanie prac w zakresie remontu instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, Część II: Roboty dekarsko blacharskie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.11.2015 Szczegóły
KWKM/45/15 – Dostawa zespołu pompowego typu OS – 200/4 lub równoważny Dostawy Przetarg nieograniczony 13.11.2015 Szczegóły
KWKM/31/15/16 – Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 17.11.2015 Szczegóły
KWKB/07/15/16 – Dostawa dwóch ognioszczelnych, dwuodpływowych i dwunapięciowych przewoźnych stacji transformatorowych. Dostawy Przetarg nieograniczony 14.12.2015 Szczegóły
KWKM/28/15/16 – Wykonanie pomiarów i badania z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych Usługi Przetarg nieograniczony 16.11.2015 Szczegóły
KWKB/13/15/16 – Dostawa oleju syntetycznego CPI CP-4601-68 Dostawy Przetarg nieograniczony 12.11.2015 Szczegóły
KWKB/09/15 – Dostawa elementów trasy szynowej kolejki podwieszonej Dostawy Przetarg nieograniczony 10.11.2015 Szczegóły