Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/14/16 „Remont urządzeń chłodniczych produkcji TERMOSPEC dla SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 18.04.2016 Szczegóły
KWK M/19A/16 Wykonanie części energomaszynowej uzbrojenia dukli Usługi Przetarg nieograniczony 15.04.2016 Szczegóły
KWK K-J/02/16 – „Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji obiektów budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim: Część I – w rejonie Kazimierz 42 obiekty. Część II – w rejonie Juliusz 11 obiektów” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Sosnowcu KWK Kazimierz – Juliusz” Usługi Przetarg nieograniczony 12.04.2016 Szczegóły
KWK M/22/16 – Świadczenie usług serwisowych Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2016 Szczegóły
BZ/03A/15/16 – Przeglądy i naprawy samochodów służbowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Oddziałów Spółki na 2016r. Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2016 Szczegóły
KWK R/03/16 – Dokumentacja hydrogeologiczna… Usługi Przetarg nieograniczony 11.04.2016 Szczegóły
KWK M/21/16 – Dostawa noży kombajnowych do organów urabiających Dostawy Przetarg nieograniczony 05.05.2016 Szczegóły
KWK C/01A/16 Wykonanie napraw i remont silników elektrycznych, maszyn elektrycznych oraz zabezpieczenia awaryjnego dla silników maszyn wyciągowych dla KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2016 Szczegóły
KWK BD/08/16 Dostawa spoiwa mineralno-cementowego Dostawy Przetarg nieograniczony 05.04.2016 Szczegóły
AZM/01/16 Część I: Roboty dekarsko blacharskie, wymiana stolarki okiennej, naprawa tynków na cokole elewacji, remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym usytuowanym w Radzionkowie przy ul. Nieznanego Żołnierza 8 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.04.2016 Szczegóły