Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWKB/14/15 – Dostawa rudy żelaza szwedzka – magnetyt Dostawy Przetarg nieograniczony 10.11.2015 Szczegóły
KWKM/20/15/16/AE – Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej Usługi Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
KWKBD/01/15/16 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2015 Szczegóły
KWKM/23/15/16 – Dostawa drewna kopalnianego Dostawy Przetarg nieograniczony 25.11.2015 Szczegóły
KWKMY/02/15/16 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 20.11.2015 Szczegóły
CZOK/53/15/16 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 16.11.2015 Szczegóły
KWKM/21/15/16 – Wykonanie skrzyżowania przekopu łączącego z planowanym przekopem Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.11.2015 Szczegóły
CZOK/57/15 – Wyciszenie stacji wentylatorów przy szybie „Zygmunt August II” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2015 Szczegóły
CZOK/65/15 – Dostawa części do remontów pomp głównego odwadniania i pomp odwadniających Dostawy Przetarg nieograniczony 06.11.2015 Szczegóły
CZOK/63/15 – Modernizacja systemu przewietrzania pompowni Siemianowice wraz z automatyzacją Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.11.2015 Szczegóły