Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/17/16 „Dostawa olejów silnikowych, maszynowych przekładniowych, hydraulicznych turbinowych, transformatorowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w roku 2016. (nr grupy materiałowej 231-3)” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.04.2016 Szczegóły
KWK M 02 16 Wykonywanie połączeń taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych metodą wulkanizacji na zimno w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 21.03.2016 Szczegóły
KWK M/11/16/17/AE – Dzierżawa kombajnu chodnikowego umożliwiającego wykonanie wyrobiska o przekroju co najmniej 22m2 z jednego ustawienia kombajnu w urabianych skałach o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 60MPa i mocy silnika organu urabiającego 100 kW dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 04.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD – 2265-05/16 Zabezpieczenie ruchu urządzeń Usługi Przetarg nieograniczony 22.03.2016 Szczegóły
KWK C/03/16 – „Remont pomp wysokociśnieniowych typu: OW-250A/7 i OW-250R/8” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Bytomiu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 17.03.2016 Szczegóły
CZOK/03/16 – Likwidacja szybu Siemianowice III … Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.04.2016 Szczegóły
KWK M/10/16 Świadczenie usług remontowych systemów i urządzeń metanometrii oraz gazometrii produkcji EMAG dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Usługi Przetarg nieograniczony 16.03.2016 Szczegóły
KWK M/06A/16 Wykonanie kontroli stanu technicznego obmurza Usługi Przetarg nieograniczony 17.03.2016 Szczegóły
KWK C/05/16 Remont systemu bezpieczeństwa w KWK „Centrum” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.03.2016 Szczegóły
KWK C/02/16 – Obsługa placów składowych… 2 Części Usługi Przetarg nieograniczony 14.03.2016 Szczegóły