Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/02/16/17 – „Dzierżawa przetwornicy tyrystorowej dla potrzeb zasilania silnika napędowego maszyny wyciągowej szybu „Kolejowy I” Dostawy Przetarg nieograniczony 16.03.2016 Szczegóły
KWK BD/07/16 – „Dokumentacja techniczna modernizacji układu głównego odwadniania KWK „Boże Dary” (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna i hydrologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim” Usługi Przetarg nieograniczony 10.03.2016 Szczegóły
KWK BD/06/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń i maszyn w zakresie górniczych wyciągów szybowych wraz z wyposażeniem szybowym, w Oddziale KWK Boże Dary Usługi Przetarg nieograniczony 10.03.2016 Szczegóły
KWK B/02/16 Usługa w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia likwidowanego zakładu górniczego KWK BRZESZCZE WSCHÓD. Usługi Przetarg nieograniczony 08.03.2016 Szczegóły
KWK MY /01/16 – „ Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych” Usługi Przetarg nieograniczony 07.03.2016 Szczegóły
AZM/02/16 Część I Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Bytom, Radzionków, Piekary Śląskie, Wojkowice, Zabrze, Ruda Śląska, Sosnowiec, Czeladź, Będzin. Część II Wykonywanie postawień pieców kaflowych wolnostojących i w ramie według bieżących potrzeb, wynikających również z zaleceń kominiarskich w rejonie miasta Wałbrzych (Boguszów-Gorce, Szczawno-Zdrój, Mieroszów). Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.03.2016 Szczegóły
KWK M/13/16 – „Wykonanie przedziału transportowego w ścianie i61 w pokładzie 405/2” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.03.2016 Szczegóły
KWK M/03A/16 – „Dostawa środków strzałowych dla KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 03.03.2016 Szczegóły
KWK M/08/16 Dostawa części zamiennych do lokomotyw dołowych produkcji Konstal Chorzów Dostawy Przetarg nieograniczony 03.03.2016 Szczegóły
KWK M/05/16 Wykonywanie prac związanych z kontrolą odcinków lin wyciągowych w zawieszeniach nośnych naczyń i zawieszeniach lin wyrównawczych oraz wymianą zawieszeń nośnych naczyń oraz zawieszeń lin wyrównawczych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Część I: dla wyciągu jednolinowego szybu I przedział „a” Część II: dla wyciągów dwulinowych szybu III przedział „a” i przedział „b” Część III: dla wyciągów czterolinowych szybu IV przedział „a” i przedział „b” Usługi Przetarg nieograniczony 29.02.2016 Szczegóły