Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK C-2265-29/18 Roboty budowlane” Część I – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia główna. Część II – Remont budynku rozdzielni 6 kV – rozdzielnia R5. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w KWK „Centrum” w Bytomiu. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 19.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-J–2265–3/18 Wykonanie przełączenia zasilania elektrycznego budynków kompleksu BHP, budynku centrali telefonicznej, budynku stacji ratowniczej oraz budynku warsztatu elektrycznego i mechanicznego bezpośrednio do dystrybutora energii „Tauron Dystrybucja” dla SRK S.A. Oddział w Sosnowcu KWK „Kazimierz-Juliusz”, 41-215 Sosnowiec, ul. Ogrodowa 1 Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-11/18 Dostawa prowadnic tocznych do naczyń wyciągowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD -2265-18/18 -„Dostawa materiałów drewnianych” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-31/18 „Dostawa kabli i przewodów dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK -2265-18/18 – Dostawa drewna i wyrobów drewnianych Część I, II i III Dostawy Przetarg nieograniczony 14.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-17/18 „Dostawa materiałów budowlanych dla Działu Górniczo-Wentylacyjnego SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary”. Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-12A/18 – Dostawa małej mechanizacji Dla SRK S.A. Oddz. KWK „Centrum” – Część I,II i III Dostawy Przetarg nieograniczony 13.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK–2265–26/18 Naprawa lin stalowo-gumowych dla Oddziału CZOK Część I:Naprawa liny stalowo – gumowej typu ZEP dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Pstrowski. Część II: Naprawa liny stalowo – gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Szombierki. Część III: Naprawa liny stalowo – gumowej typu SAG dla Oddziału CZOK Ruch II Pompownia Dębieńsko. Usługi Przetarg nieograniczony 11.06.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK -2265-17/18 – „Wykonanie badań i oceny stanu technicznego obudowy szybów” Usługi Przetarg nieograniczony 07.06.2018 Szczegóły