Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/01/16 – Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2016 Usługi Przetarg nieograniczony 10.02.2016 Szczegóły
KWK/01/16 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dostawy Przetarg nieograniczony 12.02.2016 Szczegóły
KWK R/02/16 „Świadczenie usług utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym na dole i powierzchni obszaru górniczego KWK „Rozbark V”. Usługi Przetarg nieograniczony 05.02.2016 Szczegóły
KWK M/01/16 – „Dostawa oleju napędowego” Dostawy Przetarg nieograniczony 01.02.2016 Szczegóły
KWK M/62/15/16 Świadczenie usług kompleksowego zabezpieczenia przeciwpożarowego powierzchni Zakładu Górniczego SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2016 Szczegóły
KWK M/49/15/16 – „Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji Becker-Warkop Sp. z o.o. Usługi Przetarg nieograniczony 28.01.2016 Szczegóły
KWK M/61/15/16 – Naprawy serwisowe i legalizacja wag wagonowych, samochodowych i uchylnych zabudowanych w ZMPW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy ” Usługi Przetarg nieograniczony 22.01.2016 Szczegóły
KWK M/63/15/16- „Świadczenie usług sprzętem ciężkim dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 17.02.2016 Szczegóły
KWK M/60/15/16 Świadczenie usług utrzymania urządzenia Usługi Przetarg nieograniczony 29.02.2016 Szczegóły
KWK R/01/15/16 Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” dla Oddziału KWK „Rozbark V” Usługi Przetarg nieograniczony 11.01.2016 Szczegóły