Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-BD-0020/19 Dostawa książek i druków dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” w Katowicach Dostawy Zapytania ofertowe 04.04.2019 Szczegóły
RO-JM-0021/19 Zakup narzędzi dla konserwatora sprzętu p-poż. wraz z transportem dla SRK S.A. Bytom, Oddział w Jastrzębiu- Zdroju, KWK „Jas – Mos”. Dostawy Zapytania ofertowe 03.04.2019 Szczegóły
Dostawa narzędzi budowlanych i akcesoriów spawalniczych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK Wieczorek II. Dostawy Zapytania ofertowe 02.04.2019 Szczegóły
R-B-0005/19 Wykonanie operatu wodnoprawnego, złożenie wniosku oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pompowni zlokalizowanej na terenie górniczym „Brzeszcze IV” w granicach administracyjnych Gminy Brzeszcze do odbiornika (z podziałem na 10 zadań) Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
R-RY-0002/19„Świadczenie usługi transportu drogowego dla pracowników SRK S.A. KWK „Rydułtowy I” udających się na zjazd szybem Leon II lub IV po wyłączeniu z ruchu wyciągu szybowego Leon III” Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
R-CZOK-0010/19 Część I: Dostawa zasuw DN500 PN10 rozdzielających chodniki wodne na poz. 690 m – Pompownia Dębieńsko. Część II : Dostawa reduktorów ciśnienia oraz filtru do wymiany w instalacji przeciwpożarowej – Pompownia Powstańców Śląskich dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział CZOK w Czeladzi Dostawy Przetarg nieograniczony 08.04.2019 Szczegóły
R-CZOK-0005/19-1 Naprawa i legalizacja przyrządów do pomiaru atmosfery kopalnianej, w tym: Cześć I: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: MTH -1A, uAS 3/4, MGS-Ox, Cześć II: Naprawa i legalizacja przyrządów pomiarowych typu: Microtector II G-460 w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły
Koszenie terenów zielonych dla potrzeb Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Jastrzębiu-Zdroju KWK „Jas-Mos” przy ul. Górniczej 1 Usługi Zapytania ofertowe 10.04.2019 Szczegóły
SRK/KWK C-TIPG/ZO-2265-12/19 „Dostawa podzespołów komputerowych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Zapytania ofertowe 04.04.2019 Szczegóły
R-S-0008/19 Legalizacja przyrządów pomiarowych dla SRK S.A. oddział KWK „Śląsk”, w tym: Część I Legalizacja przyrządów pomiarowych typu X-am 2000 (CH4), PAC 3500 (CO) – PAC 3500 (O2); Część II Legalizacja metanomierzy interferencyjnych typu R-7; Część III Legalizacja mechanicznego Psychrometru Assmanna; Część IV Legalizacja anemometru skrzydełkowego Lambreht; Część V Legalizacja barometru Dr. A. Muller typ 15ymb. Usługi Przetarg nieograniczony 05.04.2019 Szczegóły