Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/10/15/16- Zamieszczanie ogłoszeń w prasie. Usługi Przetarg nieograniczony 08.01.2016 Szczegóły
KWK C/12/15/16 „Świadczenie usług w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zakładu górniczego KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2016 Szczegóły
KWK M/46A/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawy Przetarg nieograniczony 04.01.2016 Szczegóły
KWK M/56/15/16 „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego na ZPMW i powierzchni w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 27.01.2016 Szczegóły
BZ/09/15/16 – Świadczenie usług pocztowych Usługi Przetarg nieograniczony 28.12.2015 Szczegóły
BZ/07A/15/16 – Świadczenie usług medycznych Usługi Przetarg nieograniczony 28.12.2015 Szczegóły
KWK M/58/15/16 – Wywóz odpadów wydobywczych z ZPMW w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 04.02.2016 Szczegóły
KWK M/51/15/16 Część I – Świadczenie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji Tranz-Tel dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Część II – Wykonanie usług serwisowych systemów dyspozytorskich produkcji EMAG wykorzystywanych przez Stację Geofizyki Górniczej KWK „Makoszowy” Część III – Świadczenie usług remontowych central telefonicznych oraz systemów dyspozytorskich produkcji TELVIS dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r. Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2015 Szczegóły
KWK C/10A/15 – Dostawa dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób i sprzętu Dostawy Przetarg nieograniczony 30.12.2015 Szczegóły
KWK M/59/15/16 – Świadczenie usług transportu wewnętrznego na zwałach węgla dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 23.12.2015 Szczegóły