Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
AZM/07/15/16 – Wybór rzeczoznawców majątkowych – wykonanie operatów szacunkowych składników substancji mieszkaniowej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w drodze przetargu Usługi Przetarg nieograniczony 22.12.2015 Szczegóły
KWK M 39/15/16 Dostawa okładziny górniczej żelbetowej Dostawy Przetarg nieograniczony 22.12.2015 Szczegóły
KWK M 38 15 – Dostawa kompletnej trasy kolejki podwieszonej Dostawy Przetarg nieograniczony 18.12.2015 Szczegóły
KWK M/54/15/16 – Świadczenie usług serwisowych urządzeń wchodzących w skład zintegrowanego systemu bezpieczeństwa SMP-NT/S dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2016r Usługi Przetarg nieograniczony 18.12.2015 Szczegóły
KWK C/06/15/16 – Wykonanie pomiarów, legalizacji, badań ekspertyzowych oraz badań okresowych urządzeń Dostawy Przetarg nieograniczony 18.12.2015 Szczegóły
KWK M/47/15/16 – Dostawa części do konstrukcji gwarek Dostawy Przetarg nieograniczony 16.12.2015 Szczegóły
KWK M/55/15/16 – Dostawa części do pomp Dostawy Przetarg nieograniczony 15.12.2015 Szczegóły
KWK BD/3/15/16 Świadczenie usług Usługi Przetarg nieograniczony 08.01.2016 Szczegóły
KWK B/15/15/16 – Dostawa części zamiennych do kolejek podwieszanych i spągowych: Część I: „Dostawa części zamiennych do kolejek podwieszanych produkcji Ferrit Część II: „Dostawa części zamiennych do lokomotyw spalinowych spągowych Część III: „Dostawa części zamiennych do kolejek podwieszanych produkcji PIOMA Część IV: „Dostawa części zamiennych do kolejek podwieszanych produkcji Scharf.” Dostawy Przetarg nieograniczony 11.12.2015 Szczegóły
KWK M/31A/15/16 Świadczenie usług serwisowych Usługi Przetarg nieograniczony 14.12.2015 Szczegóły