Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M 57/15/16 – Remont – przebudowa pięciu przepustów… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 16.12.2015 Szczegóły
KWK C/08/15/16 – Zabezpieczenie akcji ratowniczych i profilaktycznych przez lekarzy w Zakładach i Oddziałach SRK S.A. w 2016 roku Usługi Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
KWK M 27/15/16 – Dostawa zgrzebeł kompletnych kutych i obejm Dostawy Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
CZOK/60/15 – Część I: Zabudowa rurociągu tłocznego w szybie Gigant etap II , Część II: Zabudowa rurociągu głównego odwadniania Dostawy Przetarg nieograniczony 07.01.2016 Szczegóły
BZ/08/15/16 – Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 05.01.2016 Szczegóły
KWK C/07/15/16 – Wykonanie pomiarów i badań urządzeń elektroenergetycznych Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
KWK M/53/15/16 – „Wykonanie dukli przy pomocy MW miedzy przekopem B54 a przekopem B40 o łącznej długości 6 m w obudowie 3,2 ZOKP-V32 w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 14.12.2015 Szczegóły
KWK M/52/15/16 – Kompleksowa obsługa łaźni górniczych Usługi Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
KWK M/37/15/16 Wykonanie analiz powietrza kopalnianego Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
CZOK/68/15/16 – Dzierżawa stałych łącz światłowodowych symetrycznych dla potrzeb łączności ogólnozakładowej, łączności alarmowo-rozgłoszeniowej, łączności dyspozytorskiej oraz transmisji danych w ruchu zakładu górniczego Oddziału CZOK w Czeladzi Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2015 Szczegóły