Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/70/15/16 – Opracowanie dokumentacji technicznej budowy stacji wentylatorów głównych przy szybie „Staszic” wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów budowlanych. Usługi Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
KWK M/44/15/16 „Świadczenie usług serwisowych dzierżawionych kombajnów chodnikowych produkcji FAMUR S.A. – systemy chodnikowe REMAG eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 09.12.2015 Szczegóły
KWK M/41/15/16 – Świadczenie usług w zakresie całodobowej obsługi Przyszybowego Punktu Pierwszej Pomocy Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2015 Szczegóły
CZOK/66/15/16 Część I: „Remont agregatów głębinowych typu UPA i UPZ” i/lub Część II: „Remont agregatu głębinowego typu HDM”. Usługi Przetarg nieograniczony 14.01.2016 Szczegóły
KWK C/10/15 – Dostawa dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób i sprzętu Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
KWK M/46/15/16 Dostawa pyłu kamienno-wapiennego Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2015 Szczegóły
BZ/07/15/16 – „Świadczenie usług medycyny pracy oraz „Świadczenie całodobowych usług medycznych w zakresie udzielania pomocy medycznej na dole i powierzchni zakładu” dla SRK S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2015 Szczegóły
CZOK/62/15/16 – „Zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1, 2 i 3) – wielobranżowo w modernizowanej komorze pomp na poz. 825 m – Pompownia Pstrowski” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 07.03.2016 Szczegóły
KWK B/11/15/16 – Dostawa wkładów filtra i separatora oleju Dostawy Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
KWK M/50/15/16 – Dostawa strzemion kabłąkowych Dostawy Przetarg nieograniczony 30.12.2015 Szczegóły