Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
BZ/06/15/16 – Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych Dostawy Przetarg nieograniczony 28.12.2015 Szczegóły
KWK C/11/15 – Uruchomienie systemu bezpieczeństwa i dyspozytorskiego wraz z systemem łączności ogólnozakładowej Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2015 Szczegóły
KWK M/48/15/16 – Wykonanie usługi inertyzacji w celu profilaktyki p.poż Usługi Przetarg nieograniczony 29.12.2015 Szczegóły
CZOK/58/15/16 – Dostawa armatury w ramach zadania zabudowa kompletnych stanowisk pompowych (nr 1,2 i 3) Dostawy Przetarg nieograniczony 28.12.2015 Szczegóły
CZOK/69/15/16 – Dostawa kuponów żywieniowych Dostawy Przetarg nieograniczony 30.12.2015 Szczegóły
KWK M/43/15/16 – Dostawa klejów poliuretanowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach górniczych Dostawy Przetarg nieograniczony 13.01.2016 Szczegóły
KWK/19/15/16 – Świadczenie usług sprzętem ciężkim w 2016 r. dla realizacji zadania pn: „Odwadnianie niecek bezodpływowych na terenie Gminy Bytom Usługi Przetarg nieograniczony 26.11.2015 Szczegóły
KWK M/42/15/16 – Dostawa rozpór rurowych V32 Dostawy Przetarg nieograniczony 28.12.2015 Szczegóły
KWK BD/02/15 – Wykonanie 5 tam izolacyjnych murowanych w celu realizowania procesu likwidacji części podziemnej KWK Boże Dary Usługi Przetarg nieograniczony 24.11.2015 Szczegóły
KWK K-J/08/15 – Wykonanie prac związanych z demontażem zbrojenia przedziału drabinowego szybów Kazimierz II i Kazimierz V Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 30.11.2015 Szczegóły