Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK B-2265-02A/18 Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i remont ogrodzenia na dz. Nr 4536 przy ul. Lipowej 15 w Brzeszczach. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–14/18 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej naprawy szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego KWK „Boże-Dary” w oddziale leśnym 163g Leśnictwa podlesie obręb Murcki Nadleśnictwa Katowice dla SRK S.A. Oddział KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-9/18 Wykonanie „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej …. Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-18/18-„Dostawa śrub i nakrętek ”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Dostawy Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK MY– 2265 –1/18 Utrzymanie pozostałych obiektów KWK „Mysłowice” Zadanie: Zabezpieczenie (zamurowanie) drzwi okien budynku maszyny wyciągowej przy szybie „Łokietek” i budynku elektrowni, dla doraźnego zabezpieczenia przed kradzieżami i przystosowanie pomieszczeń w budynku elektrowni na cele posterunku ochrony dla SRK S.A. Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-07/18-Modernizację 2 szt. pól pomiarowych w rozdzielni 6 kV R-1 dla SRK S.A. Oddz. KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–19/18 Świadczenie usług serwisowych Część I zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ 30 prod. FAMUR S.A. Część II zestawu transportowego z wciągnikami typu UIK-MZT prod. UiK S.A. Część III ciągnika podwieszonego typu KPCS-148 prod. Becker-Warkop Sp. z o. o. dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum Usługi Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD–2265–11/18 – „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy szkody spowodowanej …” Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK -2265-11/18 – „Dostawa lutni” Dostawy Przetarg nieograniczony 10.05.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-20/18 Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla, lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu Usługi Przetarg nieograniczony 11.05.2018 Szczegóły