Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK M/36/15 – „Dostawa spągoładowarki z czerpakiem przybierkowym typu skrzyniowego z wypychakiem hydraulicznym”. Dostawy Przetarg nieograniczony 24.11.2015 Szczegóły
CZOK/55/15/16 – Dostawa pomp do realizacji zadania modernizacja systemu głównego odwadniania pompowni Pstrowski Dostawy Przetarg nieograniczony 01.02.2016 Szczegóły
KWK K-J/09/15/16 – „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia terenu i obiektów” Oddziału w Sosnowcu KWK „Kazimierz – Juliusz” z siedzibą w Sosnowcu. Usługi Przetarg nieograniczony 21.12.2015 Szczegóły
KWK M/34/15/16 – Remont sprzętu wiertniczego oraz wiertnic dołowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 23.11.2015 Szczegóły
CZOK/67/15/16 – Szkolenie pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 23.11.2015 Szczegóły
KWKM/40/15/16 – Dostawa siatek okładzinowo zaczepnych Dostawy Przetarg nieograniczony 17.12.2015 Szczegóły
KWKKJ/10/15 – Wykonanie trzech korków podsadzkowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 25.11.2015 Szczegóły
KWKC/05/15/16 – Aktualizacja modelu odwadniania i zabezpieczenia czynnych zakładów górniczych Usługi Przetarg nieograniczony 18.11.2015 Szczegóły
KWKM/33/15/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego Usługi Przetarg nieograniczony 18.11.2015 Szczegóły
AZM/06/15 – Część I: Wykonanie prac w zakresie remontu instalacji elektrycznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, Część II: Roboty dekarsko blacharskie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.11.2015 Szczegóły