Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWKM/45/15 – Dostawa zespołu pompowego typu OS – 200/4 lub równoważny Dostawy Przetarg nieograniczony 13.11.2015 Szczegóły
KWKM/31/15/16 – Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 17.11.2015 Szczegóły
KWKB/07/15/16 – Dostawa dwóch ognioszczelnych, dwuodpływowych i dwunapięciowych przewoźnych stacji transformatorowych. Dostawy Przetarg nieograniczony 14.12.2015 Szczegóły
KWKM/28/15/16 – Wykonanie pomiarów i badania z zakresu oceny i prognozy zagrożeń pożarowych Usługi Przetarg nieograniczony 16.11.2015 Szczegóły
KWKB/13/15/16 – Dostawa oleju syntetycznego CPI CP-4601-68 Dostawy Przetarg nieograniczony 12.11.2015 Szczegóły
KWKB/09/15 – Dostawa elementów trasy szynowej kolejki podwieszonej Dostawy Przetarg nieograniczony 10.11.2015 Szczegóły
KWKB/14/15 – Dostawa rudy żelaza szwedzka – magnetyt Dostawy Przetarg nieograniczony 10.11.2015 Szczegóły
KWKM/20/15/16/AE – Świadczenie usług w zakresie obsługi odstawy głównej Usługi Przetarg nieograniczony 10.12.2015 Szczegóły
KWKBD/01/15/16 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2015 Szczegóły
KWKM/23/15/16 – Dostawa drewna kopalnianego Dostawy Przetarg nieograniczony 25.11.2015 Szczegóły