Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWKMY/02/15/16 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 20.11.2015 Szczegóły
CZOK/53/15/16 – Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia Usługi Przetarg nieograniczony 16.11.2015 Szczegóły
KWKM/21/15/16 – Wykonanie skrzyżowania przekopu łączącego z planowanym przekopem Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 13.11.2015 Szczegóły
CZOK/57/15 – Wyciszenie stacji wentylatorów przy szybie „Zygmunt August II” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.11.2015 Szczegóły
CZOK/65/15 – Dostawa części do remontów pomp głównego odwadniania i pomp odwadniających Dostawy Przetarg nieograniczony 06.11.2015 Szczegóły
CZOK/63/15 – Modernizacja systemu przewietrzania pompowni Siemianowice wraz z automatyzacją Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 06.11.2015 Szczegóły
KWKM/24/15 – Ochrona fizyczna składów węgla Usługi Przetarg nieograniczony 05.11.2015 Szczegóły
CZOK/54/15/16 – Dostawa 4 silników o mocy 1250 kW Dostawy Przetarg nieograniczony 05.11.2015 Szczegóły
KWKB/12/15 – Paczki „Mikołajkowe” dla dzieci pracowników Dostawy Przetarg nieograniczony 05.11.2015 Szczegóły
CZOK/64/15 – Dostawa narzędzi dla Zakładu CZOK Dostawy Przetarg nieograniczony 04.11.2015 Szczegóły