Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWKM/32/15 – Dostawa kompletnego fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego lekkiego do robót przygotowawczych Dostawy Przetarg nieograniczony 04.11.2015 Szczegóły
KWKC/04/15 – Remont pompy wysokociśnieniowej typu OW-250/7 Usługi Przetarg nieograniczony 03.11.2015 Szczegóły
KWKM/35/15 – Dostawa rur bez szwu stalowych kołnierzowych Dostawy Przetarg nieograniczony 02.11.2015 Szczegóły
BZ/05A/15 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania Dostawy Przetarg nieograniczony 02.11.2015 Szczegóły
KWKM/13/15/16/AE – Część I – Dzierżawa kombajnu ścianowego, Część II – Dzierżawa kompletnego zespołu pompowego Dostawy Przetarg nieograniczony 12.11.2015 Szczegóły