Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
RO-BD-0014/19-1 „Legalizacja oraz remont przyrządów pomiarowych dla określenia własności fizycznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Zapytania ofertowe 29.03.2019 Szczegóły
RO-P-0019/19 Zakup wraz z dostawą kosy spalinowej STIHL FS 91 Dostawy Zapytania ofertowe 09.04.2019 Szczegóły
R-PI-0008/19 – „Wykonanie projektu technicznego likwidacji szybu „Julian I” wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót dla SRK S.A. KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich” Usługi Przetarg nieograniczony 09.04.2019 Szczegóły
R- C–0006/19-1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących ze spalania węgla lokowanych w wyrobiskach na terenie Oddziału KWK Centrum w Bytomiu” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum“ Usługi Przetarg nieograniczony 03.04.2019 Szczegóły
R-C-0009/19-1 Świadczenie usług serwisowych, w tym: Część I – zestawu transportowego z wciągnikami typu PIOMA WJ-30 prod. FAMUR S.A. Część II- ciągnika spalinowego kolejki podwieszanej prod. FERRIT s.r.o. typu DLZ110F-II w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum. Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2019 Szczegóły
R-BZ-0006/19 „Świadczenie usług hostingowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.” Usługi Przetarg nieograniczony 04.04.2019 Szczegóły
R-CZOK-0009/19 „Naprawa kabla 6 kV relacji: rozdzielnia 6 kV R-01 pole nr 6 do rozdzielni 6 kV R-02 pole nr 3 dla Oddziału CZOK w Czeladzi” Usługi Przetarg nieograniczony 03.04.2019 Szczegóły
R-M-0015/19 Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku mieszkalnym położonym w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 61a.”dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Makoszowy. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 03.04.2019 Szczegóły
Wykonanie opinii do projektu technicznego na wprowadzanie wód do wyrobisk górniczych i zrobów po likwidacji pompowni pomocniczej na poz.730m w SRK SA Oddział KWK „Wieczorek II Usługi Zapytania ofertowe 01.04.2019 Szczegóły
R-PI-0007/19 „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddziału KWK „Piekary I” w Piekarach Śląskich” Usługi Przetarg nieograniczony 03.04.2019 Szczegóły