Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
KWK P/04/18 – „Remont budynku użyteczności publicznej przy ul. Hallera 12 w Rudzie Śląskiej – remont przez przedsiębiorcę.” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.07.2018 Szczegóły
KWK K 13/18 „Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 23 obiektów budowlanych ZPMW wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu” Usługi Przetarg nieograniczony 03.07.2018 Szczegóły
BZ/ZC/03A/18 Dostawa wody… Dostawy Zapytanie o cenę 04.06.2018 Szczegóły
BZ/ZC/03/18 Dostawa wody… Dostawy Zapytanie o cenę 21.05.2018 Szczegóły
KWK K/12/18/19 Utrzymanie odmetanowania dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 01.08.2018 Szczegóły
KWK C/02A/18 Remont dachu budynku Dyrekcji Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 10.07.2018 Szczegóły
CZOK/25/18 Roboty szybowe w Oddziale CZOK: Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 09.07.2018 Szczegóły
KWK C 12/18 „Wielobranżowa dokumentacja techniczna stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie „Staszic” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Centrum””. Usługi Przetarg nieograniczony 28.06.2018 Szczegóły
CZOK/24/18 – Remont agregatu głębinowego – Pompownia Saturn” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Usługi Przetarg nieograniczony 29.06.2018 Szczegóły
KWK P/02/18 „Wykonanie usług remontowych napędów elektrycznych dla SRK S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 27.06.2018 Szczegóły