Ustawa PZP - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
CZOK/42A/18/19: Likwidacja zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem zlikwidowanego szybu „Park” Kopalni „Siemianowice”, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie terenu wokół szybu i sąsiadujących obiektów – Etap I i Etap II. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.11.2018 Szczegóły
BZ/04/18/19 – Ubezpieczenie floty komunikacyjnej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu i jej Oddziałów na 2019 rok Usługi Przetarg nieograniczony 19.11.2018 Szczegóły
KWK S/07/18/19 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. Oddział KWK „Śląsk” przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), z wykorzystaniem składników majątkowych Zamawiającego. Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2018 Szczegóły
KWK J-M/21/18/19 – Kompleksowa obsługa łaźni górniczej w 2019 roku dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu Zdroju.” Usługi Przetarg nieograniczony 09.11.2018 Szczegóły
CZOK/33/18/19 „Kompleksowa usługa w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie i w obiektach” dla Oddziału CZOK na 2019 rok Usługi Przetarg nieograniczony 09.11.2018 Szczegóły
KWK P/06/18/19 Świadczenie usług w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich…. Usługi Przetarg nieograniczony 08.11.2018 Szczegóły
CZOK 45/18/19 Projekt budynku socjalno-biurowego wraz z budynkiem stacji transformatorowo-rozdzielczej oraz zagospodarowaniem terenu dla SRK S.A. Oddział Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi. Usługi Przetarg nieograniczony 08.11.2018 Szczegóły
KWK S/09/18/19 Świadczenie usług gospodarczych (porządkowo-czystościowych) dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Śląsk” w Rudzie Śląskiej w latach 2019-2020” Usługi Przetarg nieograniczony 07.11.2018 Szczegóły
KWK S/08/18/19 „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń zakładu górniczego w SRK S.A Oddział KWK „Śląsk” Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2018 Szczegóły
KWK C/17B/18/19 „Budowa rurociągu głównego odwadniania na powierzchni …” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 20.11.2018 Szczegóły