Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK M-2265-9/18 Analiza zmian w sieci wentylacyjnej wraz z opracowaniem i aktualizacją modelu matematycznego dla SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” w 2018 roku. Usługi Przetarg nieograniczony 01.03.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M–2265–03/18 Dostawa pompy do podawania spoiwa mineralno-cementowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” w Jastrzębiu-Zdroju. Dostawy Przetarg nieograniczony 27.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-01/18 Dokumentacje techniczno-kosztorysowe na likwidację obiektów infrastruktury Usługi Przetarg nieograniczony 28.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-14A/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWµP-3 w 2018r. dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 23.02.2018 Szczegóły
znak sprawy:SRK/NZ/KWK C-2265-02/18Wykonanie analiz fizykochemicznych, radiologicznych, bakteriologicznych oraz agresywności wód kopalnianych dołowych i powierzchniowych wykonywanych dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w Bytomiu na 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 23.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-03/18„Serwis, bieżące naprawy maszyn wyciągowych i urządzeń elektrycznych dla SRK Oddział KWK Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 22.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-8/18 Wykonanie robót remontowo-budowlanych z tytułu usuwania szkód pochodzenia górniczego w budynku wielofunkcyjnym „Stara Szkoła” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 21.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-10/18-Wyk. kontroli stanu obmurza szybów wentylacyjnych nieuzbrojonych dla SRK S.A. Oddz.KWK Makoszowy Usługi Przetarg nieograniczony 21.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-01/18- Wywóz nieczystości komunalnych dla CZOK na 2018 rok Usługi Przetarg nieograniczony 20.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–03/18 – „Dostawa materiałów higienicznych …” Dostawy Przetarg nieograniczony 26.02.2018 Szczegóły