Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK M – 2265 – 35 /16- „Badanie i ocena stanu zagrożenia wybuchem pyłów w obiektach i pomieszczeniach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Makoszowy” oraz kwalifikacja obiektów i urządzeń technologicznych tego Zakładu pod względem obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem par cieczy i gazów w ZPMW O/KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 01.06.2016 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-04/16 – Roboty dekarsko blacharskie w budynku mieszkalnym w Sosnowcu… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 31.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-21/16 Dostawa olejów i smarów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Dostawy Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-32/16 – „Dostawa napojów regeneracyjnych” Dostawy Przetarg nieograniczony 20.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-09/16 Projekt zagospodarowania złoża dla złoża Centrum dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Centrum” . Usługi Przetarg nieograniczony 23.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-30/16 Dostawa części do HPR 1000A i 1200 Dostawy Przetarg nieograniczony 24.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-29/16 „Remont zasuw i sterowników Supra” dla Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Usługi Przetarg nieograniczony 20.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-29/16 – Dostawa źródeł światła dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 18.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-09A/16 – „Wykonanie napraw i serwisów okresowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddziału KWK „Makoszowy” na 2016 r.” Usługi Przetarg nieograniczony 17.05.2016 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-22A/16 – Świadczenie usług krajowego transportu drogowego” Usługi Przetarg nieograniczony 19.05.2016 Szczegóły