Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK M–2265–36A/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 19.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM -2265-01/18 – „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej…” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 15.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P–2265–1/18 Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego oraz środków czystości dla pracowników Oddziału w Rudzie Śląskiej KWK „Pokój I” w 2018r. Dostawy Przetarg nieograniczony 12.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-06/18 Świadczenie usług serwisowych kolejek własnych produkcji FAMUR S.A. Systemy Transportowe PIOMA eksploatowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 07.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-02/18 „Wykonanie i wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 zabudowanego w rejonie podszybia poz. 600 w szybu Wanda Oddziału KWK „Pokój I” Usługi Przetarg nieograniczony 07.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-18/17/18 „Świadczenie usług serwisowych i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej produkcji DGT Gdańsk dla potrzeb SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” w 2018r.” Usługi Przetarg nieograniczony 08.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-01/18- Wymiana 2 lin nośnych fi 46 w górniczym wyciągu szybowym szybu JAS IV Usługi Przetarg nieograniczony 06.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –7/18 Świadczenie usług w zakresie konserwacji i naprawy systemów telewizji dozorowej Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K–2265–05/18 Wykonywanie serwisów i bieżących napraw systemów zasilających urządzenia dyspozytorskie i łączności w 2018r. dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział w Suszcu KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –04/18 Zadanie I: ”Serwis i bieżące naprawy urządzeń dyspozytorni zakładowej w zakresie systemu FOD-900; Zadanie II: „Serwis i dostawa części zamiennych oraz bieżące naprawy urządzeń łączności telefonicznej” w zakresie urządzeń łączności typu KAR-97T Usługi Przetarg nieograniczony 02.02.2018 Szczegóły