Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK K-J -2265-1/18 – Wykonywanie lokalizacji uszkodzeń i naprawy powierzchniowych kabli … Usługi Przetarg nieograniczony 31.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-74/17/18Dostawa pochłaniaczy CO2 do aparatów regeneracyjnych W-70 dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Dostawy Przetarg nieograniczony 30.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/AZM -2265-12/17/18 – Wykonanie inwentaryzacji budowlanej … Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-05/18- Dostawa tkanin wentylacyjnych dla SRK S.A. Oddz.KWK ‚Makoszowy” w 2018r. Dostawy Przetarg nieograniczony 29.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-33/17/18 „Wykonanie kompleksowych usług pralniczych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy”. Usługi Przetarg nieograniczony 29.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-34/17/18 „Wynajem 2 sztuk przenośnych kabin WC standard z kompleksową obsługą dla wyrobisk dołowych SRK S.A. Oddział w Zabrzu KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 29.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-16/17/18 „Świadczenie usług w zakresie sprzątania i utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i przemysłowych dla potrzeb SRK S.A. Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej w 2018r.” Usługi Przetarg nieograniczony 01.02.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-14/17/18Świadczenie usług serwisu i napraw bieżących systemu wspomagania dyspozytora gazometrii typu SWuP-3 w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” Usługi Przetarg nieograniczony 26.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–36/17/18 Remont i legalizacja metanomierzy przenośnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 26.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-4/18 – „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z tytułu usuwania szkód… Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 26.01.2018 Szczegóły