Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK M -2265-31/17/18 – Dostawa materiałów budowlanych do budowy tam izolacyjnych dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018 roku Część I ,II i III Dostawy Przetarg nieograniczony 22.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M–2265–37/17/18 Badania i analiza zagrożenia pożarowego i pyłowego – wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2018r. Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M -2265-30/17/18 – „Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych …” Usługi Przetarg nieograniczony 19.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-3/18 Wykonanie projektu technicznego rozbiórki wraz z kosztorysem pomostu przenośnikowego 9.6 oraz stacji przesypowej 9.5 i 9.7, zlokalizowanej przy ul. Makoszowskiej 24 w Zabrzu” dla SRK. S.A. Oddział KWK Makoszowy Usługi Przetarg nieograniczony 18.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD-2265-18/17/18Wykonanie analiz laboratoryjnych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 17.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-60/17/18Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Usługi Przetarg nieograniczony 16.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-13A/17/18 Usłułgi zimowego utrzymania dróg, chodników,placów i parkingów w 2018r na terenie SRK S.A. Oddz. KWK Krupiński w Suszcu Usługi Przetarg nieograniczony 15.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –19/17/18 Świadczenie serwisu pogwarancyjnego. Usługi Przetarg nieograniczony 15.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-17/17/18 Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej dla SRK S.A. Bytom Oddział w Suszcu KWK „Krupiński”. Usługi Przetarg nieograniczony 12.01.2018 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –16/17/18 Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) 4-gazowych przyrządów Xam-5600 produkcji Drager dla potrzeb ruchowych Usługi Przetarg nieograniczony 12.01.2018 Szczegóły