Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK-NZ-KWK B-2265-10A/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ– 2265 –56/17 Dostawa wraz z uruchomieniem urządzeń voip Dostawy Przetarg nieograniczony 18.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-69/17/18 „Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia” Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-11/17/18 – Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) odpadów … Usługi Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ– 2265 –53/17 „Dostawa serwera z oprogramowaniem” Dostawy Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–52/17 Dostawa napędu taśmowego (strimera), szafy ognioodpornej i innych elementów służących do przechowywania danych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Dostawy Przetarg nieograniczony 15.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-24/17/18-Usługi wywozu nieczystości płynnych Usługi Przetarg nieograniczony 13.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-23/17 „Demontaż i odbiór zamkniętych źródeł promieniotwórczych zabudowanych w SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w Zabrzu” Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –12/17 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do prowadzenia bieżącej obsługi Dostawy Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –06/17/18 „Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy indywidualnych i przenośnych dla potrzeb ruchowych dla SRK S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu”, Część I – 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy MMI-2, 2. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy M-1ca, 3. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) stołu SBM-2, Część II – 1. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy MTS-1, 2. Wykonanie remontu i kontroli rocznej (legalizacji) metanomierzy R-7. Usługi Przetarg nieograniczony 11.12.2017 Szczegóły