Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/BZ–2265–50/17 – Dostawę urządzenia regulującego zużycie energii elektrycznej wraz z adaptacją do istniejącej sieci w budynku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 207. Dostawy Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-22/17/18 Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w latach 2018-2019 Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-47/17 Część I „Dostawa sprzętu komputerowego …… Dostawy Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M– 2265 –26/17 Analiza zbrojenia szybowego wraz z określeniem możliwych parametrów ruchu górniczego wyciągu szybowego szybu I Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-67/17/18Świadczenie usług związanych z wykonywaniem precyzyjnych prób powietrza kopalnianego w 2018r dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 08.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-2265-39A/17- Dostawa sprzętu komputerowego do bieżącej obsługi SRK S.A. w Bytomiu Dostawy Przetarg nieograniczony 07.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ-48/17/18 Dzierżawa włókna światłowodowego dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-68/17/18 „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla SRK S.A. Usługi Przetarg nieograniczony 12.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M – 2265 –18/17/18 Usługi w zakresie monitoringu zagrożeń radiacyjnych Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-48/17 „Badanie obudowy szybu „Północny” dla SRK S.A. KWK „Makoszowy” w 2017 roku” Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły