Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK M-2265-19/17 „Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07 do unieszkodliwienia” Usługi Przetarg nieograniczony 06.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK M-2265-25/17 Badanie obudowy szybu „Południowy” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK J-M-2265-17/17/18 „Wykonanie usług rzeczoznawczych i specjalistycznych … Usługi Przetarg nieograniczony 01.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-62/17/18 Wykonanie projektów technicznych likwidacji wraz z kosztorysami inwestorskimi dla 12 obiektów na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu Usługi Przetarg nieograniczony 05.12.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ–2265–49/17 Dostawa materiałów biurowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. i jej Oddziału Dostawy Przetarg nieograniczony 30.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-56/17/18 Wykonanie dokumentacji technicznych przebudowy sieci wewnętrznych na zakładzie głównym wraz z kosztorysami inwestorskimi dla następujących sieci na terenie KWK „Centrum” w Bytomiu: 1. Uporządkowanie wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza oraz wody dołowej w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” 2. Uporządkowanie wewnętrznych instalacji ciepłowniczej, wody pitnej i P.poż oraz ustalenie docelowo stacji wymienników dla w/w instalacji w związku z prowadzonymi pracami likwidacyjnymi obiektów na zakładzie KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK B-2265-10/17/18Wykonanie analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK „Brzeszcze Wschód” w roku 2018. Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-66/17/18 Świadczenie usług związanych z wykonywaniem analiz powietrza kopalnianego oraz pomiarów zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym w 2018r dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK Centrum. Usługi Przetarg nieograniczony 30.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-57/17 Zabezpieczenie awaryjne dla silników i silników maszyn wyciągowych na rok 2017 dla SRK S.A. Oddział CZOK Usługi Przetarg nieograniczony 29.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/BZ/- 2265-39/17- Dostawa sprzętu komputerowego Dostawy Przetarg nieograniczony 28.11.2017 Szczegóły