Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK BD – 2265-17/17- Dostawa rur do zabudowy w szybie II Dostawy Przetarg nieograniczony 28.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K– 2265 –10/17 Opracowanie dokumentacji budowlanej likwidacji 8 obiektów budowlanych Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265-08/17 Serwis lokomotyw dołowych typu Lea BM-12 oraz remonty ich podzespołów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Krupiński” w Suszcu Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK P-2265-15/17 „Wymiana odcinka rurociągu głównego odwadniania Ø 300 nad poziomem 600 w szybie Wanda” Usługi Przetarg nieograniczony 24.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK K-2265/09/17 „Świadczenie usług serwisu technicznego oraz zabezpieczenia energomaszynowego dla czterech ciągników ciernych spalinowych typu KP-96 wersji KPCS-96 produkcji Becker-Warkop” Usługi Przetarg nieograniczony 27.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C-2265-63/17 – Dostawa części elektrycznych: Część I: Dostawa źródeł światła Część II: Dostawa szczotek elektrycznych Część III: Dostawa zestawów naprawczych Część IV: Dostawa materiałów elektroinstalacyjnych Część V: Dostawa urządzeń sygnalizacji szybowej Część VI: Dostawa części do wyłączników stycznikowych serii OW, OWR, OWD Część VII: Dostawa części do ciągłego pomiaru parametrów gazowych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 22.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/CZOK-2265-56/17 „Dostawa żarówek i świetlówek dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń” Dostawy Przetarg nieograniczony 23.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C– 2265 –27A/17 – „Świadczenie usług serwisowych i remontowych przyrządów kontrolno pomiarowych” … III CZĘŚCI Usługi Przetarg nieograniczony 22.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK W– 2265 –09/17 Zakup Pompy zatapialnej przeznaczonej do pompowania wody kopalnianej Dostawy Przetarg nieograniczony 21.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK BD -2265-16/17 Dostawa urządzeń pomiarowych Dostawy Przetarg nieograniczony 21.11.2017 Szczegóły