Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/NZ/KWK P–2265–14/17/18 Dostawa pompy OW-100B/9 lub zamiennej dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Pokój I” w Rudzie Śląskiej Dostawy Przetarg nieograniczony 22.11.2017 Szczegóły
SRK/NZ/KWK C–2265–65/17 Dostawa sprzętu przeciwpożarowego dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” Dostawy Przetarg nieograniczony 17.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-06-17 Remont pomp typu PSz50;80.125 Usługi Przetarg nieograniczony 15.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK K-2265-07/17 Zakup oleju napędowego wraz z transportem do miejsca przeznaczenia dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział KWK „Krupiński” Dostawy Przetarg nieograniczony 14.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-11A/17- Remont i legalizacja przyrządów kontrolno-pomiarowych produkcji firmy „NOVA” dla SRK S.A. Oddział KWK „Makoszowy” w 2017r. Usługi Przetarg nieograniczony 14.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ -2265-41/17 – Dostawa oprogramowania komputerowego… Część I – VII Dostawy Przetarg nieograniczony 10.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/BZ-2265-40/17 Dostawa terenowego sprzętu geodezyjnego niezbędnego do bieżącej obsługi dla SRK S.A. w Bytomiu. Dostawy Przetarg nieograniczony 09.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-11/17/18 „Świadczenie kompleksowej obsługi technicznej i pogotowia awaryjnego w nieruchomościach stanowiących 100% własności SRK S.A. położonych na terenie gmin Wałbrzych, Boguszów – Gorce”. Usługi Przetarg nieograniczony 09.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK–2265–54/17 – „Dostawę sprzętu przeciwpożarowego” dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi, Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Dostawy Przetarg nieograniczony 07.11.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-16/17 „Dostawa przyrządów pomiarowych do pomiaru stężeń gazów w wyrobiskach dołowych” dla SRK S.A. Oddział w Jastrzębiu – Zdroju KWK „Jas – Mos” Dostawy Przetarg nieograniczony 08.11.2017 Szczegóły