Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/AZM–2265-10/17 Wymiana okien w lokalach mieszkalnych miasto Wałbrzych, Ruda Śląska, Zabrze i częściach wspólnych miasto Bytom” dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu Administracja Zasobów Mieszkaniowych. Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 18.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-24A/17 Świadczenie usług serwisowych pól rozdzielczych 6kV typu ROK-6 produkcji Elektrometal S.A. – 5 szt. dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”. Usługi Przetarg nieograniczony 17.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/AZM-2265-09/17/18- „Dostawa węgla typu ekogroszek do kotłowni w budynku administracyjnym przy ul. Lompy 11 w Zabrzu” Dostawy Przetarg nieograniczony 17.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-52/17 – „Dostawa drewna i tarcicy” Dostawy Przetarg nieograniczony 17.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-47/17 – „Serwis lamp osobistych” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Czeladzi Usługi Przetarg nieograniczony 16.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK MY-2265-05-17/18- Opr.dok.proj.-koszt.:Rekul.zbior.Hubertus Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-15/17- „Dostawa 500 m przewodu OnGcekż-G 3×35+16+3×2,5 lub równoważnego..” Dostawy Przetarg nieograniczony 17.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-49/17/18 Dostawa gazów jedno i wieloskładnikowych oraz mieszanki gazów dla SRK S.A. Oddział KWK „Centrum” w 2018 r., w tym: Część I – Dostawa gazów technicznych, Część II – Dostawa tlenu medycznego, Część III – Dostawa wzorców gazów do chromatografii” Dostawy Przetarg nieograniczony 19.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-55/17 Wykonanie projektów: Część I: Projekt techniczny likwidacji sztucznego dna i zbiornika przepadu poniżej poziomu 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni wraz z odtworzeniem muru szybowego i/lub: Część II: Projekt techniczny likwidacji urządzeń przyszybowych i kieszeni skipowych na poziomie 774m w górniczym wyciągu szybowym szybu Budryk – przedział zachodni dla SRK S.A. Oddział w Bytomiu KWK „Centrum” Usługi Przetarg nieograniczony 13.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C– 2265 –53/17 Wykonanie naprawy powłoki gumowej lin wyrównawczych stalowo – gumowych typu SAG Usługi Przetarg nieograniczony 16.10.2017 Szczegóły