Regulamin SRK do 30 tyś euro - Przetargi

Tytuł Rodzaj postępowania Tryb postępowania Data otwarcia
SRK/TZ/KWK W – 2265-07/17- Oprac.projektu tech. likw.szybu „Wschodni” Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/CZOK-2265-20A/17- Dostawa baterii i akumulatorów Dostawy Przetarg nieograniczony 11.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M–2265–15/17 – Część I: Pomiary deformacji Terenu Górniczego „Makoszowy II”, obserwacje geodezyjne na terenie zakładu wraz z obiektami podstawowymi – szyb I. Część II: Pomiary i analizy sieci punktów obserwacyjnych na Terenie Górniczym „Makoszowy II” pomiar i analiza lustra wody w studniach i zbiornikach wodnych i przepływów w ciekach na powierzchni terenu górniczego. Usługi Przetarg nieograniczony 12.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK C-2265-57/17 Serwis systemu monitorowania stanu technicznego wentylatorów… Usługi Przetarg nieograniczony 11.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 -09B/17 Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego w drodze krajowej nr 86 na długości 990m w km od 9,018 do 10,008 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 02.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M-2265-14/17 – „Dostawa wentylatora lutniowego ϕ 800 wraz z wyposażeniem” Dostawy Przetarg nieograniczony 05.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD-2265-13/17- „Wykonanie badania i ocena stanu technicznego obudowy szybu „I” i „II”. Usługi Przetarg nieograniczony 03.10.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK BD– 2265 –12/17 Wykonanie analiz chromatograficznych powietrza kopalnianego dla SRK S.A. Oddział w Katowicach KWK „Boże Dary” Usługi Przetarg nieograniczony 27.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK J-M– 2265 –13/17 Wykorzystanie Przewoźnego Wyciągu Ratowniczego do wykonania kontroli stanu technicznego obmurza szybu wydechowego nieuzbrojonego Jas VI dla SRK S.A. Oddział KWK „Jas-Mos” Usługi Przetarg nieograniczony 27.09.2017 Szczegóły
SRK/TZ/KWK M-2265-08/17 „Dostawa środków chemicznych do konserwacji i eksploatacji ratowniczych aparatów regeneracyjnych i ewakuacyjnych dla KWK „Makoszowy” Dostawy Przetarg nieograniczony 27.09.2017 Szczegóły